Wspólnota Apostołów Miłosierdzia Bożego

Stowarzyszenie Apostołów Miłosierdzia Bożego erygował Metropolita Krakowski Franciszek Kardynał Macharski 6 czerwca 1996 roku. Wyrasta z charyzmatu św. Siostry Faustyny, jej duchowości i działalności apostolskiej. Łączy kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną służyć orędziu Miłosierdzia Bożego.

Cele Stowarzyszenia

1. Dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, czyli doskonałej miłości, drogą ufności w stosunku do Pana Boga i miłosierdzia względem bliźnich.

2. Poznawanie i głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.

3. Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.

 

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu po Mszy Świętej wieczornej:

12.02.2015,

12.03.2015,

10.04.2015,

08.05.2015,

12.06.2015,

11.09.2015,

09.10.2015,

12.11.2015,

11.12.2015.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z ks. Proboszczem.


© 2008 Parafia Przemienienia Pańskiego | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de