Historia Parafii

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Wojciech Okoniewski, dekretem z dnia 21 grudnia 1933 roku, erygował nową placówkę duszpasterską. Nowopowstałą wspólnotę Ksiądz Biskup powierzył księdzu Franciszkowi Śmigockiemu, który z dniem 1 stycznia 1934 roku rozpoczął posługiwanie. Na owoce nie trzeba było długo czekać. Już, bowiem w roku 1935, na ziemi ofiarowanej przez Teklę i Stanisława Pranga, stanął masywny, – choć budowany jako prowizoryczny – kościół. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał 11 września 1935 roku dziekan gdyński ksiądz Teodor Turzyński.

1 kwietnia 1936 roku ksiądz Franciszek Śmigocki został odwołany ze stanowiska proboszcza, a na jego miejsce powołany został ksiądz Anastazy Fierek. Pełnił tę funkcję do dnia 2 listopada 1939 roku, gdy został aresztowany i 14 listopada tegoż roku zamordowany w Piaśnicy Wielkiej koło Wejherowa.

Od „krwawej jesieni” 1939 roku posługę kapłańską w naszej parafii pełnił ksiądz Tadeusz Danielewicz. Po zakończeniu wojny, 30 października 1945 roku, został mianowany administratorem przez Kurię Biskupią Chełmińską.

W roku 1953 zbudowano organy elektromagnetyczne przez firmę Stefana Truszczyńskiego. Z powodu jednak wad zostały one przebudowane na pneumatyczne przez Józefa Mollina z Odrów.

Rok 1954 przyniósł naszej parafialnej świątyni nowy element. Piękną scenę z rzeźbami piaskowcowymi ukazującą tytuł naszego kościoła. Wykonana ona została przez pracownię Ignacego Zelka z Torunia.

Ponadto, podczas administrowania parafią, ksiądz Tadeusz wymalował świątynię, wybudował plebanię, doprowadził kościół do konsekracji i zaopatrzył go w dzwony. Kościół posiadał dzwony już w roku 1936, lecz podczas wojny przepadły, zdeponowane przez Niemców na cele wojenne.

2 października 1959 roku Ksiądz Biskup Kazimierz Józef Kowalski mianował księdza Danielewicza proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Gdyni-Cisowej.

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem demograficznym w 1976 roku zrodziła się potrzeba erygowania nowej parafii – Matki Boskiej Różańcowej w Gdyni-Demptowie. Wydzielona ona została z przestrzeni kościelnej parafii Cisowskiej. Funkcję proboszcza ksiądz Tadeusz Danielewicz pełnił do swojej śmierci, do dnia 5 kwietnia 1977 roku.

Po nim, 21 maja 1977 roku, proboszczem został mianowany ksiądz Cyryl Metody Gulczyński, który od 1959 roku był wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego.

Z rokiem 1979 kościelne okna zostały upiększone 12 witrażami symbolicznymi. Natomiast na ścianie frontowej, nad drzwiami, pojawiła się przepiękna rozeta przedstawiająca scenę Ukrzyżowania.

W latach osiemdziesiątych XX wieku nasza parafia stała się parafią – matką, z której wyszły nowe parafie – córeczne. Mianowicie w 1986 roku została erygowana parafia pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Brata Alberta Chmielowskiego, a w roku 1989 erygowano parafię pod wezwaniem Dobrego Pasterza. Erekcje tych wspólnot ostatecznie uregulowały granice naszej parafii.

1 lipca 1993 roku funkcję proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego powierzono księdzu Andrzejowi Wieckiemu. Przez 4 lata jego proboszczowania przeprowadzono generalny remont naszej świątyni, sprawiając nowy dach, odnawiając elewację, dobudowując nową zakrystię oraz pokrywając siatką ochronną witraże. Natomiast wewnątrz kościoła zostało przebudowane prezbiterium, przeprowadzono renowację ławek, zmieniono oświetlenie. Kościół otrzymał ogrzewanie posadzkowe i został wymalowany.

27 czerwca 1997 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski powołał księdza Wieckiego na probostwo w Pucku. W jego miejsce został ustanowiony proboszczem w parafii Przemienienia Pańskiego ksiądz Stanisław Megier. Podczas pełnienia tej posługi w kościele położono posadzkę, zmieniono system ogrzewania na olejowe. Wyremontowano plebanię, wyłożono kostkę wokół kościoła i postawiono nowe ogrodzenie.

W roku 2005 został przeprowadzony generalny remont organów przez firmę Kamińskich z Warszawy. 30 października tegoż roku, po 20 latach milczenia, podczas świętowania w parafii srebrnego jubileuszu kapłaństwa księdza Proboszcza, ponownie zabrzmiały nasze pneumatyczne organy.

5 grudnia 2005 roku ksiądz proboszcz Stanisław Megier został mianowany kapelanem honorowym Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI.

© 2008 Parafia Przemienienia Pańskiego | Joomla 1.5 Templates by vonfio.de